’’

BT - - NYHEDER - Re­be­kah Gre­gory, of­fer

Jeg kun­ne bog­sta­ve­ligt talt se mi­ne eg­ne knog­ler lig­ge på for­to­vet ved si­den af mig

der, se bil­le­der af Dzhok­har Ts­ar­na­ev, der, ef­ter at bom­ber­ne var sprun­get, hyg­ge­de sig med ven­ner og be­kend­te, som om in­tet var hændt. An­kla­ge­myn­dig­he­den vi­ste og­så FBIs vi­deo­op­ta­gel­ser, hvor man kun­ne se de smi­len­de brød­re på vej til ma­ra­ton­lø­bet med bom­ber­ne på ryg­gen. Og mens nog­le øj­en-

Nog­le me­ner, at lil­le­bro­de­ren kom til at kø­re ham over. Rets­sa­gen for­ven­tes at va­re i to må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.