Gjor­de det’

BT - - NYHEDER - Et fo­to fra Dzhok­har Ts­ar­na­evs col­le­ge- id- kort Fo­to: FBI

SØN­DAG 8. MARTS 2015 Marc Fuca­ri­le mi­ste­de sit ene ben un­der bom­be­at­ten­ta­tet i Bo­ston. Nu er han vid­ne i sa­gen imod Dzhok­har Ts­ar­na­ev. Her for­la­der Fuca­ri­le ret­ten ef­ter den før­ste dag. Fo­to: Reu­ters

Dat­te­ren hav­de mi­stet ben

Bill Ri­chards ot­te- åri­ge søn var ét af de i alt tre dødsof­re for Dzhok­har Ts­ar­na­evs bruta­le at­ten­tat. Men hvis fa­de­ren var ble­vet ved søn­nens si­de, var dødstal­let ste­get til fi­re.

Så­dan så det ud, da den før­ste bom­be sprang un­der Bon­stons år­li­ge ma­ra­ton­løb i 2013. Fo­to: Reu­ters

Et im­pro­vi­se­ret min­des­mær­ke ef­ter bom­be­at­ten­ta­tet i Bo­ston.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.