Måt­te for­la­de sin dø­en­de søn for at red­de dat­te­ren

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

OF­FER

Martin Ri­chards lil­le krop var sprængt i styk­ker. Og hu­den skif­te­de hur­tigt far­ve. Fa­de­ren Bill Ri­chards vid­ste, at hans lil­le dreng var dø­en­de. Men al­li­ge­vel rej­ste fa­de­ren sig for at gå.

» Jeg hav­de ik­ke no­get valg, sag­de Bill Ri­chard som ét af de før­ste vid­ner i rets­sa­gen imod den 21- åri­ge Dzhok­har Ts­ar­na­ev, der i Bo­ston står an­kla­get for at væ­re én af de to ger­nings­mænd til bom­be­at­ten­ta­tet ved by­ens år­li­ge ma­ra­ton­løb i 2013.

Det for­kla­re­de Bill Ri­chard så­le­des fra vid­nes­kran­ken:

» Min syv- åri­ge dat­ter lå på jor­den ved si­den af os. Hun for­søg­te at rej­se sig op, men hun faldt. Og da var det, at jeg lag­de mær­ke til hen­des ben. Det var der ik­ke. Det var sprængt af. «

Fa­de­ren vid­ste, at det kun var et spørgs­mål om tid. Hvis han ik­ke fik øje­blik­ke­lig hjælp til sin lil­le dat­ter, vil­le hun og­så dø. Og der­for tog han sit livs svæ­re­ste be­slut­ning.

» Mi­ne ben føl­tes som om, de brænd­te. De var ful­de af me­tal­re­ster fra bom­ben. Men jeg rej­ste mig og gik over til Ja­ne. Og det var sid­ste gang, jeg så min lil­le dreng i li­ve. «

Un­der sit vid­neud­sagn kig­ge­de Bill Ri­chard skif­te­vis på sin fa­mi­lie ( dat­te­ren og ko­nen over­le­ve­de med hhv. kun­stigt ben og kun­stigt øje) og bom­be­man­den Dzhok­har Ts­ar­na­ev, der selv kig­ge­de ned i gul­vet.

Martin Ri­chard var ot­te år gam­mel, da han blev dræbt. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.