NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Mindst 50 per­so­ner er ble­vet dræbt af tre eks­plo­sio­ner i Ni­ge­ri­as nor­døst­li­ge by Mai­du­guri, skri­ver Reu­ters. » Vi har mod­ta­get 50 lig fra ger­nings­ste­der­ne og 36 sår­e­de, « op­ly­ser Sa­lisu Kwaya Bu­ra fra Bor­no Spe­ci­a­lists Ho­spi­tal. End­nu har in­gen på­ta­get sig skyl­den, men Mai­du­guri er ho­ved­sta­den i re­gio­nen Bor­no, hvor ter­r­or­be­væ­gel­sen Boko Ha­ram hu­se­rer. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.