RUSLAND

BT - - NYHEDER -

To per­so­ner er ble­vet an­holdt for dra­bet på den rus­si­ske op­po­si­tions­po­li­ti­ker Bo­ris Nemtsov. Det op­ly­ser che­fen for Ruslands fø­de­ra­le sik­ker­hed­s­tje­ne­ste ( FSB), Ale­xan­der Bort­ni­kov, til tv- sta­tio­nen Chan­nel One Rus­sia, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Det er spar­somt med op­lys­nin­ger om de an­hold­te, men iføl­ge det stat­se­je­de nyheds­bu­reau RIA No­vosti har Ale­xan­der Bort­ni­kov med­delt, at de beg­ge kom­mer fra Kaukasus- om­rå­det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.