MA­LI

BT - - NYHEDER -

Mi­li­tan­te har skudt og dræbt fem per­so­ner på restau­rant La Ter­ras­sa i Ma­lis ho­ved­stad Ba­mako. Re­stau­ran­ten bli­ver be­søgt af man­ge ud­læn­din­ge, og blandt de dræb­te er en fransk­mand og en bel­gi­er, be­kræft er myn­dig­he­der­ne iføl­ge Reu­ters. Bel­gi­e­ren var i Ma­li som sik­ker­heds­of­fi cer for EUs de­le­ga­tion i lan­det, be­kræft er EUs uden­rigs­chef, Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.