’’

BT - - KULTUR - Bar­ba­ra Mo­le­ko

Vi kan ik­ke få ens ret­tig­he­der, det kom­mer ik­ke til at ske, det er uto­pi. Så jeg tror, det er vig­tigt, at man ar­bej­der ud fra det punkt, at al­le men­ne­sker skal ha­ve bed­re ret­tig­he­der

For halvan­det år si­den fik Bar­ba­ra Mo­le­ko og kæ­re­sten en dat­ter, og rej­sen til Ugan­da var før­ste tur langt væk fra bar­net. På det per­son­li­ge plan var det hårdt for hen­de som mor at se man­ge un­de­rer­næ­re­de børn i Afri­ka.

» Der var så man­ge sul­te,

Den 28- åri­ge san­ge­r­in­de og sangskri­ver bo­e­de som nævnt de før­ste 11 år af sit liv i Mozam­bique og Syd­afri­ka.

» Min barn­dom er fuld af smuk­ke min­der om fan­ta­sti­ske, dej­li­ge men­ne­sker. Men det var sam­ti­dig me­get råt og barsk. Min op­vækst var ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.