VID­STE DU AT:

BT - - SØNDAG -

Når to ci­vi­li­sa­tio­ner mø­des,

går det nor­malt skidt for den tek­no­lo­gisk un­der­leg­ne, på­pe­ger pro­mi­nen­te kri­ti­ke­re af det ame­ri­kan­ske SETI- pro­gram, der le­der eft er in­tel­li­gent liv i rum­met.

Hjer­nen ak­ti­ve­rer man­ge af de sam­me net­værk,

når vi skal si­ge ord, der min­der om hin­an­den. Det øde­læg­ger dens ru­ti­ne, og der­for kan man klø­jes i ens­ly­den­de ord, for­tæl­ler dan­ske for­ske­re.

Al­ko­hol er 100 gan­ge me­re dø­de­ligt end hash,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.