SÅ STOR ER PE­NIS

BT - - SØNDAG -

13,12 cm i læng­den og 11,66 cm i om­kreds.

Så lang er den gen­nem­snit­li­ge pe­nis i eri­ge­ret til­stand iføl­ge for­ske­re fra King’s Col­le­ge i London. For­sker­ne har gen­nem­gå­et da­ta fra 17 stu­di­er, der til­sam­men hav­de haft hånd på he­le 15.000 pe­nis­ser fra pri­mært hvi­de mænd. For­skel­len imel­lem 80 pct. af pe­nis­ser­ne var kun på ca. fi re cen­ti­me­ter, og for­sker­ne hå­ber der­med, at re­sul­ta­tet kan over­be­vi­se de fl este mænd om, at de­res ved­hæng er helt in­den for nor­ma­len.

» Ja­men, den hol­der da gen­nem­snit­tet, skat. «

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.