DER ER IN­SEK­TER I ØL

BT - - SØNDAG -

Hund­re­de­vis af dø­de mi­krosko­pi­ske in­sek­ter

sni­ger sig med i ba­re 100 gram øl, men det er ik­ke no­get at væ­re ban­ge for, for­sik­rer Nan­na Roos, der er lek­tor ved Hu­man Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » Der fi ndes små in­sek­ter i al­le in­du­stri­el­le grønt­sags- og frugt­pro­duk­tio­ner. I USA har de ame­ri­kan­ske fø­de­va­re­myn­dig­he­der end­da la­vet stan­dar­der for, hvor man­ge in­sek­ter der må væ­re i pro­duk­ter­ne, for­di det er utæn­ke­ligt at ha­ve en fø­de­va­re­pro­duk­tion, der ik­ke er eks­po­ne­ret for in­sek­ter, « si­ger Nan­na Roos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.