’’

BT - - SØNDAG -

Imel­lem Mjøl­ner­par­kens rø­de mur­sten vok­ser Omar El- Hus­se­in op blandt om­rå­dets an­dre børn. Lej­lig­he­der­ne be­bos op gen­nem 1990er­ne af sta­dig fl ere med uden­land­sk bag­grund, li­ge­som kri­mi­na­li­te­ten i om­rå­det sti­ger. I dag er Mjøl­ner­par­ken på li­sten over ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.