1,70 m

Var Na­po­leon høj, hvil­ket var nor­malt blandt mænd i 1800- tal­let. Man­ge eks­per­ter me­ner, at når han fik ry for at væ­re lil­le, skyld­tes det, at han om­gav sig med me­get hø­je livvag­ter

BT - - REJSER -

1. Na­po­leon i skik­kel­se af sku­e­spil­le­ren Frank Sam­son på stran­den i Ju­an- les- Pins. 2. La Su­i­te Impéri­a­le på luksus­ho­tel­let Le Ne­gresco i Ni­ce. 3. På det­te ga­de­hjør­ne i Ju­an- les- Pins be­gyn­der La Rou­te Na­po­leon. 4. Na­po­leon- ør­nen på kir­ken No­tre Da­me de Bon Voy­a­ge i Can­nes. 5. Den sær­li­ge » Na­po­leon 1815 « - par­fu­me fra hu­set Ga­li­mard. 6. Po­r­ce­læns- ting fra det lil­le Na­po­leon- mu­se­um i Gras­se. 7. Sta­ti­ster­nes uni­for­mer var ned til mind­ste de­tal­je ko­pi­er af da­ti­dens uni­for­mer. Fo­to: Lars Johansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.