JANTASTISK ’’

Jan Ø. Jør­gen­sen kan i dag bli­ve den før­ste dan­sker til at vin­de her­re­sing­len ved All Eng­land si­den 1999

BT - - DANSK FINALE- SØNDAG - PÅ SKUL­DRE AF GI­GAN­TER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk Jan Ø. Jør­gen­sen 1996) ( 1975) ( 1977) ( 1982, 1986, 1987) ( 1988) ( 1999) Fo­to: Reu­ters ( 1964) ( 1995,

Den får en over nak­ken. Jeg tror på min chan­ce, for jeg har spil­let godt de se­ne­ste to uger

Jan Ø. Jør­gen­sen kan bli­ve den før­ste dan­ske vin­der i her­rer­nes sing­le i All Eng­land, si­den Pe­ter Ga­de vandt i 1999 over den den­gang 17- åri­ge in­do­ne­ser Tau­fik Hi­day­at.

» Jeg så Ga­de spil­le mod Tau­fik som lil­le dreng, hvor jeg gem­te mig bag so­fa­en. At jeg selv står i så­dan en fi­na­le nu, det er helt vildt, « sag­de Jan Ø. Jør­gen­sen til TV 2 sport ef­ter en sik­ker sejr i se­mi­fi­na­len over ja­pan­ske Sho Sa­saki i går.

Men hvis Jør­gen­sen skal gen­ta­ge Pe­ter Ga­des suc­ces fra 1999, skal han først be­sej­re mæg­ti­ge Chen Long i da­gens brag af en fi­na­le i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring. Ki­ne­si­ske Chen Long vandt i går en over­be­vi­sen­de sejr på 21- 13, 21- 12 i se­mi­fi­na­len mod lands­man­den, Lin Dan. Men selv om det er ver­dens num­mer et, der ven­ter i fi­na­len, skræm­mer det ik­ke den dan­ske bad­min­ton­stjer­ne.

» Den får en over nak­ken. Jeg tror på min chan­ce, for jeg har spil­let godt de se­ne­ste to uger, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen til TV2 Sport.

Sik­ker sejr

Den an­den­se­e­de­de dan­sker vandt sin se­mi­fi­na­le sik­kert 21- 11, 21- 12 over Sho Sa­saki. Og tal­le­ne ly­ver ik­ke. Jan Ø. Jør­gen­sen ud­spil­le­de den use­e­de­de ja­pa­ner i Barclaycard Are­na i Bir­m­ing­ham.

Dan­ske­ren kom sik­kert for­an i før­ste sæt, hvor det ef­ter få mi­nut­ter stod 5- 1 og se­ne­re 8- 3. He­le kam­pen kæm­pe­de Sa­saki mod over­mag­ten, og det var kun i be­gyn­del­sen af an­det sæt, at ja­pa­ne­ren i et kort øje­blik var for­an 3- 2. El­lers do­mi­ne­re­de Jan Ø. Jør­gen­sen fra start til slut.

Tæt op­gør

Fi­na­len bli­ver uden tvivl no­get me­re tæt for dan­ske­ren, der lig­ger num­mer to på ver­dens­rang­li­sten. Her er Chen Long, der er for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, uden tvivl fa­vo­rit, især hvis man ser på de ind­byr­des op­gør mel­lem de to fi­na­li­ster. Her fø­rer Chen Long 6- 1 over Jan Ø. Jør­gen­sen, men dan­ske­ren kan fin­de no­get selv­til­lid i det se­ne­ste op­gør i 2014 ved In­do­nesi­an Open, som han vandt 21- 19, 21- 18. DAN­SKE VIN­DE­RE

vin­der da­gens fi­na­le, kom­mer han i fint sel­skab blandt 11 tid­li­ge­re dan­ske vin­de­re af her­re­sing­len ved All Eng­land:

HVIS JAN Ø. JØR­GEN­SEN TA­GE MAD­SEN CON­NY JEPSEN JØRN SKAARUP ER­LAND KOPS

( 1939) ( 1947) ( 1948) ( 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967 – med si­ne syv tit­ler er han den næst­mest vin­den­de her­re­sing­le­spil­ler ved All Eng­land no­gen­sin­de)

KNUD AA­GE NIELSEN SVEND PRI FLEM­M­ING DEL­FS MOR­TEN FROST IB FRE­DE­RIK­SEN POUL- ERIK HØY­ER LAR­SEN

PE­TER GA­DE

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler Jan Ø. Jør­gen­sen knyt­ter næ­ven i se­mi­fi­na­len ved All Eng­land- tur­ne­rin­gen i Bir­m­ing­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.