Kun én dansk double spil­le­de sig i fi­na­len

BT - - DANSK FINALE- SØNDAG - FLOT CO­ME­BA­CK Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er klar til her­redouble­fi­na­len i All Eng­land ef­ter et tæt op­gør i tre sæt. Der­med blev det til en ud af tre se­mi­fi­na­le- sej­re for de dan­ske doub­ler, som ik­ke helt for­må­e­de at føl­ge trop oven på Jan Ø. Jør­gen­sens sik­re se­mi­fi­na­le- sejr ved All Eng­land- tur­ne­rin­gen i Bir­m­ing­ham.

Før­ste sæt for an­den­se­e­de­de Boe/ Mo­gen­sen så el­lers il­de­vars­len­de ud, da All Eng­land- vin­der­ne fra 2011 tab­te 13- 21 mod de fem­te­se­e­de­de ja­pa­ne­re Hiroyuki En­do og Ke­ni­chi Hay­a­kawa. Men dan­sker­ne kom stærkt igen i an­det sæt, som de hev hjem med 21- 17. Her­fra så de ud til at ha­ve det men­tale over­tag i det af­gø­ren­de tred­je sæt, hvor de vandt 21- 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.