FI­NA­LENS FA­VO­RIT

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan vin­de årets før­ste tro­fæ i dag

BT - - DANSK FINALE- SØNDAG - MAT­CH­BOLD Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har sto­re chan­cer for at hi­ve sit før­ste tro­fæ i hus i 2015, ef­ter hun i går kva­li­fi­ce­re­de sig til fi­na­len i BMW Ma­lay­sia Open i Ku­a­la Lum­pur med en sejr i to sæt over Su- Wei Hsieh fra Taiwan.

Den dan­ske ten­nis­stjer­ne må i dag be­trag­tes som stor­fa­vo­rit, når hun spil­ler sin an­den fi­na­le i 2015. Der­for var der da og­så glæ­de at spo­re på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is twit­ter- pro­fil ef­ter se­mi­fi­na­le- kam­pen.

’ Er i min an­den fi­na­le i år! Tak for støt­ten al­le sam­men!’ skrev hun. ske­ren måt­te se sig slå­et af den ame­ri­kan­ske ve­te­ran Ve- nus Wil­li­ams i tre sæt med cif­re­ne 2- 6, 6- 3, 6- 3.

Der spil­les ved BMW Ma­lay­sia Open om en sam­let præ­miesum på 250.000 US­dol­lar ( 1,7 mio. kr.). Det be­ty- der, at tur­ne­rin­gen er blandt de mind­ste på WTA Tou­ren.

Med sin vel­kend­te og su­veræ­ne bag­hånd re­tur­ne­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bol­den til Su- Wei Hsieh. Dan­ske­ren vandt sik­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.