En­de­lig sejr til FC Nord­s­jæl­land

BT - - SUPERLIGA -

Eft er en skidt be­gyn­del­se på for­års­sæ­so­nen med to ne­der­lag kom FC Nord­s­jæl­land en­de­lig i gang. Søn­derjy­ske var i går på be­søg i Farum Park, og det knap så gæst­frie hjem­me­hold ev­ne­de at vin­de 4- 0.

FCNs ch­eft ræ­ner, Ola­fur Kri­stjans­son, hav­de gan­ske over­ra­sken­de valgt at pla­ce­re Joshua Jo­hn i høj­re­si­den, selv om han nor­malt be­går sig bedst mod­sat. Et sty kke in­de i før­ste halv­leg kom Kri­stjans­son dog frem til, at Joshua Jo­hn er langt bedst i sin van­te rol­le. Det vi­ste han eft er 16 mi­nut­ter, da han var fulgt for­nuft igt med ind i fel­tet og nemt kun­ne sco­re til 1- 0.

Søn­derjy­ske var trods alt pænt med ind­led­nings­vis, men det kun­ne ab­so­lut ik­ke veks­le chan­cer til scor­in­ger. Det kamp­bil­le­de fort­sat­te i an­den halv­leg, ind­til Joshua Jo­hn slog til igen, da han over­løb Søn­derjy­skes for­svar og der­eft er gjor­de det til 2- 0. Det be­tød, at gæ­ster­ne faldt helt sam­men. David Mo­berg Karls­son sør­ge­de for FCNs tred­je mål, in­den Oli­ver Ty­cho­sen af­slut­te­de en for­nem dag i Farum med 4- 0- må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.