FCM- an­fø­rer klar igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULD­J­AGT

Han var ik­ke med i søn­da­gens dra­ma­ti­ske op­gør mel­lem FC Midtjyl­land og Brønd­by. Men nu er Kri­sti­an Bach Bak ble­vet sin ska­de kvit og klar­meldt, når FCM i ef­ter­mid­dag mø­der Es­b­jerg i Her­ning.

Her for­ven­ter FCM op­bak­ning fra me­re end 8000 til­sku­e­re, hvor hol­det med en sejr kan læg­ge yder­li­ge­re pres på FC Kø­ben­havn i guld­kam­pen.

Mens Kri­sti­an Bach Bak er til­ba­ge på hol­det, må FCM dog und­væ­re stor­ta­len­tet Pio­ne Si­sto. Superligaens må­ske var­me­ste salgsob­jekt li­ge nu er ska­det og for­ven­tes ude i op til seks uger med en over­be­last­ning i sin ly­ske.

Vin­der FCM kam­pen, vil FCK væ­re hårdt pres­set for at vin­de lo­kal­bra­get i af­ten mod Brønd­by. Den kamp spil­les kl. 19 i Par­ken umid­del­bart ef­ter FCM kamp.

FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm kan for­u­den til­gan­gen af Kri­sti­an Bach Bak og­så glæ­de sig over at ha­ve Jim Lar­sen og Marco Lar­sen til­ba­ge i trup­pen. da­lu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.