Skøn­he­dens løb

Grus­vejsløb Stra­de Bi­an­che og lig­ner ik­ke en mand på vin­der­kurs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 8. MARTS 2015 va­ren i de løbs­monu­men­ter, som vin­ker for­u­de.

Oleg Tin­kov har ik­ke lagt skjul på, at han med Pe­ter Sa­gen på hol­det for­ven­ter klas­si­ker­sej­re fra øver­ste hyl­de – Mila­no- San­re­mo, Flan­dern Rundt og Pa­risRou­baix.

» Jeg bli­ver sur, hvis ik­ke Sa­gan gør det. Men jeg kom­mer ik­ke til at slå ham ihjel, « un­der­stre­ge­de Tin­kov for min­dre end en må­ned si­den.

På et hold, der har sav­net en magt­fuld bro­stens­ba­ron si­den af­ske­den med Fa­bi­an Can­cel­la­ra, var Sa­gan ud­set til at skul­le træ­de i ka­rak­ter som sin ge­ne­ra­tions mest fryg­te­de sej­rs­ma­ski­ne. Men li­ge her og nu er der langt op til det ni­veau.

Bjar­ne Ri­is og sta­ben om­kring hol­det får nok at gø­re med at løf­te bå­de ho­ved og moral for den el­lers så sej­r­svan­te slo­vak.

Pe­ter Sa­gan ( øverst) har ik­ke få­et den bed­ste sæ­son­start og måt­te og­så se sig di­stan­ce­ret af Qu­i­ck­Steps Zde­nek Sty­bar ( ne­derst) i det ita­li­en­ske grus­vejsløb Stra­de Bi­an­che i går. Fo­to: Nils Meilvang og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.