Hi­sto­risk stor tro på sejr til FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Skal man tro Od­dset- spil­ler­ne, bli­ver der ik­ke ret me­get spæn­ding i eft er­mid­da­gens brag i Par­ken mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by.

Fak­tisk er der hi­sto­risk stor tro på, at FCK lø­ber med de tre po­int, idet over 80 pro­cent af al­le ind­skud på kam­pen hos Dan­ske Spil er fal­det på sejr til FCK, mens kun om­kring 10 pro­cent af spil­ler­ne tror på en sejr til gæ­ster­ne.

» Od­dset- spil­ler­ne har en hi­sto­risk lav til­tro på Brønd­by. Blot 10 pro­cent er uhørt lavt og kan skyl­des de fi re ka­ran­tæ­ner til Thomas Ka­h­len­berg, Jo­han El­man­der, Da­rio Du­mic og Chri­sti­an Nør­gaard. Det gi­ver alt­så mod­sat en mas­siv tro på FCK, selv om de og­så var ude i en hård po­kal­kamp og tab­te se­ne­st til OB, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Det er 15 Su­per­liga- op­gør si­den, at Brønd­by vandt i Par­ken.

Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.