2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rayo Val­leca­no har haft det uhyg­ge­ligt svært på ude­ba­ne mod de sto­re hold i ræk­ken, hvor de sid­ste 15 kam­pe mod Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, At­le­ti­co Madrid, Va­len­cia, Se­vil­la og At­hle­tic Bil­bao er endt med lut­ter ne­der­lag og en be­skæm­men­de målsco­re på 8- 50. De sid­ste to op­gør mod Camp Nou er endt med ne­der­lag på 1- 6 og 0- 3, hvor Mes­si i beg­ge til­fæl­de har sco­ret to gan­ge, og det er svært at se Rayo stil­le no­get op i eft er­mid­dag, hvor fa­ste, de­fen­si­ve kræft er som Raul Ba­e­na og Ze Ca­stro af­so­ner ka­ran­tæ­ne. Flot od­ds på mas­ser af Mes­si- magi.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.