3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som an­be­fa­let i dis­se spal­ter sid­ste we­e­kend fi k CFR Cluj en or­dent­lig øre­tæ­ve af Pan­durii i den ru­mæn­ske tur­ne­ring, og de øko­no­misk træng­te gæ­ster bør end­da få det langt svæ­re­re i aft en, når man mø­der det su­veræ­ne fø­rer­hold fra Steaua på ude­ba­ne. Cluj spil­le­de 85 mi­nut­ter i un­der­tal i midt­u­gens po­kal­der­by mod Uni­ver­si­ta­tea Cluj og bør væ­re ramt på fy­sik­ken, og selv­om Steaua spil­le­de po­kal­kamp i Ploiesti i tors­dags skal de væ­re over­leg­ne mod et Cluj- hold, der end­nu ik­ke har sco­ret eft er nytår og næp­pe gør det i aft en. Klar hjem­me­sejr i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.