Gli­de­tur

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge The Eco­no­mist er dan­ske kvin­ders for­hold på ar­bejds­mar­ke­det ble­vet dår­li­ge­re. De er gle­det ned på top 10- li­sten, til 7.- plad­sen, eft er blandt an­dre Po­len. For­kert ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.