Kvin­de­kam­pens nye front

BT - - DEBAT -

De so­ci­a­le me­di­er (...) eks­po­ne­rer alt ud i det ek­stre­me. Og­så kvin­de­ha­det. Det er grimt at over­væ­re og for­fær­den­de for de ram­te. Men (...) det er åben­lyst godt at få ha­det frem i ly­set, for kun så­dan kan vi kon­fron­te­re det, bå­de mænd og kvin­der. Kun så­dan kan vi ud­ryd­de no­get af den mest in­fa­me se­xis­me, der ty­de­lig­vis end­nu ek­si­ste­rer.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.