FOR­SIK­RIN­GER Dit for­sik­rings­sel­skab gi­ver dig sta­dig min­dre til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Vand­ska­de, bilska­de, brand og ty­ve­ri er blandt de hæn­del­ser, der hyppigst ud­lø­ser en for­sik­ring­ser­stat­ning. Men et for for­bru­ger­ne ui­gen­nem­sig­tigt for­sik­rings­mar­ked er skyld i, at for­sik­rings­sel­ska­ber­ne tje­ner kas­sen. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech, Hen­ning Bag­ger, Erik Ref­ner, Jo­han Ga­de­gaard

Der bli­ver ud­be­talt sta­dig min­dre i er­stat­nin­ger fra for­sik­rings­sel­ska­ber­ne til kun­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.