Dra­ma­tisk færds­elsuheld: To børn måt­te klip­pes fri

BT - - NAF - Færds­elsuheld i Nør­re­sund­by. Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Ras­mus Skaft­ved

TRA­FIK

To pi­ger sad fast­k­lemt i en Ford C Max ef­ter et vold­somt tra­fi­kuheld søn­dag ef­ter­mid­dag på Hø­vej­en ved Vo­er­b­jerg­vej i Nør­re­sund­by.

Ved høj fart kør­te en 32- årig mand i en fi­re­hjul­struk­ket Toy­o­ta Landcru­i­ser op bagi Ford C Max’en, som blev skub­bet 80 me­ter som føl­ge af sam­men­stø­det, for­tæl­ler et vid­ne på ste­det til bt. dk.

Der an­kom hur­tigt fem am­bu­lan­cer til ulyk­kes­ste­det, hvor de to fast­k­lem­te pi­ger på hen­holds­vis 13 og 15 år måt­te klip­pes fri. I den på­kør­te bil be­fandt sig og­så bør­ne­nes 40- åri­ge far og 41- åri­ge mor.

» De var tek­nisk fast­k­lemt. Der er per­sonska­de, men det er ik­ke al­vor­ligt. De fi­re per­so­ner i bi­len er over­ført til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor de un­der­sø­ges for pi­skes­mæld, « si­ger vagt­chef Poul Bas­berg til bt. dk.

Hø­vej­en var spær­ret i godt en ti­me ef­ter uhel­det, men er nu igen åb­net for tra­fik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.