’’

BT - - NAF -

De kæm­per med næb og klø­er – kla­ger til EU- Kom­mis­sio­nen, tru­er med sags­an­læg mod tun­nel­sel­ska­bets rå­d­gi­ve­re og sen­der by­ger af ne­ga­ti­ve avi­sind­læg

Med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Bendt Bendtsen lan­ger ud ef­ter den nu­væ­ren­de ejer af Scand­li­nes, ka­pi­tal­fon­den 3i Group Plc, der er mod­stan­der af

Fe­h­mern- for­bin­del­se

Bendt Bendtsen.

Ar­kiv­fo­to: Cas­per Chri­stof­fer­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.