10 an­holdt ef­ter FCK- Brønd­by

BT - - NAF -

Når FC Kø­ben­havn og Brønd­by mø­des, ple­jer po­li­ti­et at kom­me på over­ar­bej­de. Og­så den­ne gang har der væ­ret epi­so­der bå­de før og ef­ter New Firm.

» Vi har fo­re­lø­big 10 an­hold­te. Fi­re før kam­pen og seks ef­ter kam­pen, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Blan­deb­jerg fra Kø­ben­havns Po­li­ti til bt. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.