Se­x­mis­brug­te ven­ter læn­ge

BT - - NAF -

Op til 26 må­ne­der kan man som vok­sen ri­si­ke­re at ven­te på at få be­hand­ling, hvis man er ble­vet ud­sat for seksu­el­le over­greb som barn.

Det skri­ver Avi­sen Kom­mu­nen jævn­før nye tal fra Sund­heds­sty­rel­sen, som so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) har op­lyst til Fol­ke­tin­gets So­ci­a­l­ud­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.