Ot­te øvel­ser der styr­ker di­ne led

BT - - SNUYNHDEHDEDR -

Stå op­rejst med ar­me­ne hæn­gen­de løst ned langs si­den af krop­pen. Løft skul­dre­ne op til ører­ne, træk skul­der­bla­de­ne sam­men på ryg­gen og lad dem fal­de ned igen, så du la­ver en be­væ­gel­se, hvor skul­dre­ne rul­ler ba­g­over. Gør det sam­me i mod­sat­te ret­ning. Gen­tag øvel­sen ot­te til 12 gan­ge. Tag et stort skridt fremad, og lad tæ­er­ne pe­ge li­ge frem. Sørg for at he­le fod­så­len på din for­re­ste fod er i gul­vet og stå let på tæ­er på din ba­ger­ste fod. Læg væg­ten på dit for­re­ste ben, imens du bø­jer let ned i knæ­et og hof­ten. Bøj der­ef­ter det for­re­ste knæ yder­li­ge­re, imens du hol­der ryg­gen rank, så det ba­ger­ste knæ nær­mer sig gul­vet. Sørg for, at du hol­der det for­re­ste knæ di­rek­te over an­k­len, så du ik­ke pres­ser det ind over din for­re­ste fod. Gen­tag øvel­sen ot­te til 12 gan­ge for hvert ben.

Mo­del til bil­led­se­ri­en: Ida Marchen Egerod Is­ra­el­sen.

Kil­de: Gigt­for­e­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.