Den nye sta­dionro­ck

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ Smo­ke+ Mir­r­ors’ Imag­i­ne Dra­gons ROCK ***** *

Ame­ri­kan­ske Imag­i­ne Dra- gons kan skri­ve me­lo­di­er, der fæn­ger ved før­ste gen­nem­lyt­ning. Og så hol­der de.

For­ri­ge år slog ban­det fra Las Ve­gas fuldt fortjent igen­nem med den bom­ba­sti­ske sang ’ Ra­dio­a­cti­ve’. Og de­butal­bum­met ’ Night Vi­sions’ har til dags da­to solgt over fem mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer.

Den slags suc­ces kan væ­re no­get nær umu­lig at føl­ge op på. Men ør­ken­dra­ger­ne tø­ver ik­ke et øje­blik. Og med san­ge som ’ Shots’, ’ Gold’ og It Co­me Ba­ck To You’ er den nor­malt så svæ­re to’er end­nu bed­re end de­bu­ten.

Sans for hit

Fak­tisk rum­mer ’ Smo­ke+ Mir­r­ors’ så man­ge go­de san- ge, at det til ti­der ly­der som et op­sam­lings­al­bum. Vo­ka­list Dan Rey­nolds skri­ver må­ske ik­ke så go­de tek­ster som ét af si­ne for­bil­le­der, Bo­no. Men U2 vil­le gi­ve hvad som helst, hvis de i dag hav­de Imag­i­ne Dra­gons’ sans for hit­me­lo­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.