KLAS­SI­KE­REN: Et per­fekt al­bum

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’ Rig­ti­ge mænd gi­der ik­ke hø­re me­re vrøvl’. Band: TV- 2. År: 1985 Tænk at der er gå­et 30 år, si­den TV- Avi­sen ’ ryd­de­de for­si­den’ for at brin­ge nyhe­den og vi­se vi­deo­en. I dag kan det væ­re svært at fo­re­stil­le sig, hvor skel­sæt­ten­de bå­de kon­cept og al­bum­tit­len var. Men vig­tigst er selv­føl­ge­lig san­ge­ne. Og her er det helt umu­ligt at væl­ge en fa­vo­rit. ’ Rig­ti­ge mænd ..’ er nem­lig én af den slags sjæld­ne ski­ver, hvor samt­li­ge san­ge er ’ den bed­ste’ - ik­ke ét ene­ste fejl­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.