Per­fekt chill- ja­zz fra dansk san­ge­r­in­de

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ Pre­sents Pas­sed’ Vero­ni­ca Mor­ten­sen JA­ZZ **** **

Al­le fra Rod Stewart til La­dy Ga­ga har gang i de ame­ri­kan­ske ja­zz- ever­gre­ens. Men det er få, der gør det så godt og na­tur­ligt som dan­ske Vero­ni­ca Mor­ten­sen.

På sit nye al­bum ’ Pre­sents Pas­sed’ hæ­ver Vero­ni­ca ik­ke én ene­ste gang sin smuk­ke stem­me. Og her er gud­ske­lov ik­ke skyg­gen af scat- sang. I ste­det slin­grer det na­tur­li­ge ja­zzta­lent af­dæm­pet og for­før­en­de igen­nem her­li­ge sa­ger som ’ Lies of Handso­me Men’, ’ Born to be Blue’ og ’ La­zy Af­ter­noon’.

Me­get til­ste­de­væ­ren­de

Vero­ni­ca bak­kes læk­kert op af er­far­ne herrer som Mads Søn­der­gaard på pi­a­no, An­dreas Fryland på trom­mer og Thomas Fryland på trom­pet. Al­le fem mu­si­ke­re og san­ge­r­in­den er i dén grad til ste­de i hver en takt og hver en to­ne. Og re­sul­ta­tet er et let til­gæn­ge­ligt og hold­bart ja­zzal­bum, der bå­de kan lyt­tes, el­skes og drik­kes te til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.