3x

BT - - TV -

JA­CK REACHER Fem men­ne­sker sky­des ned af en dyg­tig snig­skyt­te. Po­li­ti­et iden­ti­fi ce­rer og ar­re­ste­rer hur­tigt den skyl­di­ge og op­byg­ger en klok­ke­klar sag. Men i ste­det for at til­stå skri­ver den an­kla­ge­de or­de­ne ” Find Ja­ck Reacher”. BAT­MAN & RO­BIN Su­per­s­kur­ken Mr. Fre­eze har pla­ner om at be­gra­ve Go­t­ham Ci­ty i is og gø­re Bat­man kold én gang for al­le.

Kl. 21.00

Kl. 23.45

Tom Cru­i­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.