3x

BT - - TV -

GRE­AT EXPECTATIONS Den fat­ti­ge, for­æl­d­re­lø­se Fin­ne­gan Bell vok­ser op hos sin sø­ster i Fl­o­ri­da. Fin­ne­gan har et sær­ligt ta­lent for at ma­le og teg­ne. Med ti­den u dvik­ler han et godt for­hold til den sær­præ­ge­de, ri­ge na­bo Nora Din­s­moor. RED RO­AD Ja­ck­ie er over­våg­nings­ka­me­ra- ope­ra­tør. Hver dag er hun til­sku­er til en lil­le del af en ver­den, hun ik­ke rig­tigt selv del­ta­ger i.

Kl. 12.40

Kl. 23.00

Gwy­neth Pal­trow.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.