’’

BT - - SPORTEN - Thomas Frank , Brønd­by­t­ræ­ner

Min op­ga­ve er at hol­de fo­kus på det, jeg kan gø­re no­get ved

Han kan dog ik­ke ale­ne af­ske­di­ge Thomas Frank, det er su­verænt be­sty­rel­ses­for­man­den, og man­den med pen­ge­ne i klub­ben, Jan Bech Andersen, der træff er den be­slut­ning.

Fint med sam­ta­ler

I fod­bold­mil­jø­et for­nem­mer al­le, hvor me­get net­op Andersen bræn­der for pro­jek­tet i Brønd­by. For­nem­mel­sen er og­så, at Jan Bech Andersen er kræ­ven­de og ak­tivt in­vol-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.