Fik ma­ve­kram­per

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD MED SMER­TER Sø­ren Sor­gen­fri og Sø­ren Klæ­strup ssf@ spor­ten. dk skl@ spor­ten. dk

Brønd­bys an­fø­rer, Da­ni­el Ag­ger, blev tvun­get ud af det kø­ben­havn­ske der­by med det, der lig­ne­de et il­de­be­fi nden­de.

Eft er knap en halv ti­mes spil, hvor han i sam­ar­bej­de med Martin Ørnskov neut­ra­li­se­re­de FC Kø­ben­havns An­dreas Cornelius, lod han sig skif­te ud, eft er han be­gynd­te at få det dår­ligt.

Svim­mel og med rysten­de hæn­der måt­te han for­la­de ba­nen, og ne­de i om­klæd­nings­rum­met måt­te han læg­ge sig ned med et ma­veon­de.

Sport­s­di­rek­tør Per Rud var vid­ne til Da­ni­el Ag­gers stær­ke smer­ter:

» Han lå der­ne­de i pau­sen med stær­ke ma­ve­kram­per, og det var fak­tisk me­get ube­ha­ge­ligt at se, « si­ger Rud, der end­nu ik­ke var klar over, hvad år­sa­gen til syg­dom­men er.

Brønd­by op­ly­ste dog se­ne­re på aft enen, at Ag­ger har få­et det bed­re.

Fra­vær var mærk­bart

Stil­lin­gen var 0- 0, da Da­ni­el Ag­ger gik ud, men Brønd­by end­te med at ta­be 1- 3.

» Jeg sy­nes, vi kæm­pe­de godt vi­de­re, men det kan selv­føl­ge­lig mær­kes, når man er nødt til at ta­ge Superligaens bed­ste spil­ler ud, « si­ger Brønd­bys ch­eft ræ­ner, Thomas Frank.

Brønd­by er i for­vej­en hårdt ramt af ska­der og ka­ran­tæ­ner, men slap for­nuft igt fra end­nu en om­ro­ke­ring, for­kla­rer Martin Ørnskov, der trå­d­te til som stop­per i Ag­gers fra­vær.

» Jeg sy­nes, vi sam­let le­ve­rer en god ind­sats, og det er vel så­dan en kamp, hvor man må si­ge, at skal vi vin­de i Par­ken, så skal det væ­re så­dan en kamp. Vi har chan­cer­ne til det, jeg har selv en stor chan­ce, hvor jeg egent­lig sy­nes, jeg får af­slut­tet godt, men det er en stor red­ning af Step­han Andersen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.