Dbys stør­ste pro­blem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Godt nok var An­dreas Cornelius igen ik­ke syn­der­ligt skarp, men man score­de tre mål og skab­te ot­te­ni chan­cer mod Brønd­by i en kamp med in­ter­na­tio­nal kulis­se.

Det er og­så op­løft en­de, at man for tred­je kamp i træk er mar­kant bed- re end mod­stan­de­ren og sam­ti­dig le­ve­rer sta­digt me­re sam­men­hæn­gen­de spil.

Li­ge nu er det sæ­so­nens ind­led­ning, der ko­ster. Men over­ord­net er FCK på ret­te vej og er yder­me­re i se­mi­fi na­len i po­ka­len, hvor de tre an- dre hold al­le er mod­stan­de­re, som FCK bør slå. Det ser gan­ske for­nuf­tigt ud.

Og­så selv om fø­rer­hol­det fra Her­ning ik­ke ud­vi­ser svag­heds­tegn, men der­i­mod trom­ler vi­de­re.

Da­ni­el Ag­ger er en klar ge­vinst for Brønd­by – når han spil­ler. Men spørgs­må­let er, hvad ve­s­tegns­klub­bens re­el­le ni­veau er, når den alt­over­skyg­gen­de stjer­ne er fra­væ­ren­de. Og det er han of­te.

Fo­to: Erik Ref­ner, Nils Meilvang og Erik Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.