’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Glen Rid­ders­holm

Selv om spil­ler­ne fø­ler, at de bli­ver valgt fra, væl­ger jeg til i for­hold til min ga­me­plan

» Mit svar er, som det he­le ti­den har væ­ret. Vi væl­ger spil­le­re til de fo­re­stå­en­de op­ga­ver, og vi er sinds­sygt gla­de for at rå­de over to så dyg­ti­ge an­gri­be­re. Selv om spil­ler­ne fø­ler, at de bli­ver valgt fra, væl­ger jeg til i for­hold til min ga­me­plan. Det vil man og­så se fre­dag, når vi har sat os ned og set på, hvor­dan kam­pen skal an­gri­bes, « si­ger træ­ner Glen Rid­ders­holm, der mod Es­b­jerg ik­ke be­hø­ve­de at bru­ge de sto­re over­vej­el­ser, om det skul­le væ­re Dun­can el­ler Pu­sic fra start.

» Det var egent­lig let for mig at væl­ge Dun­can. Et, så har Dun­can spil­let en rig­tig god re­ser­ve­kamp man­dag, og to, så har Martin væ­ret ska­det si­den Brønd­by- kam­pen, så hvor vi tid­li­ge­re har skul­let pres­se spil­le­re til kam­pe­ne, har vi nu to så dyg­ti­ge spil­le­re. Dun­can har vist god at­ti­tu­de eft er at væ­re ble­vet bæn­ket, men når man er fo­ku­se­ret, vi­ser Dun­can, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.