’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pu­sic har ik­ke træ­net i den­ne uge, og der­for har det væ­ret et ret sim­pelt valg, når vi har to dyg­ti­ge an­gri­be­re. Vi be­hø­ver ik­ke at pres­se no­gen, og Dun­can kom­mer ind i dag og vi­ser, at han ik­ke vil stå til­ba­ge for Pu­sic’ fi ne ind­sats de før­ste par kam­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.