’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi pres­ser al­tid ek­stra på i de før­ste 5- 10 mi­nut­ter af kam­pen for at få en god start, og det har ud­mønt­et sig i mål de se­ne­ste to kam­pe. Der­eft er kun­ne vi bru­ge kræft er­ne på at for­sva­re. Kam­pen for­løb lidt, som vi hav­de reg­net med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.