’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er in­gen pa­nik over­ho­ve­det hos os. Kri­se er et ord man bru­ger i Ipswich, hvis der eft er en kamp ik­ke er me­re øl i kø­le­ska­bet

GØ­RET mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by var i top i går. FCK vandt kam­pen 3- 1 i Par­ken.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen, Jens Nør­gaard Lar­sen, Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.