Sil­ke­borg tab­te eft er en­lig sva­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HO­BROS NYIND­KØB

Mikkel Thy­ge­sen blev mat­chvin­der med et langskud­s­drøn al­le­re­de i før­ste mi­nut, da bund­prop­pen Sil­ke­borg igen ind­t­og va­ne­ta­be­rens rol­le.

Man skal ken­de sin be­sø­gel­ses­tid, når man skal til bold om søn­da­gen. Ik­ke no­get med at fum­le rundt eft er en Pplads i halv­tovlte ti­me op til start­fl øjt. Hvis ik­ke man vid­ste det, le­ve­re­de Thy­ge­sen lidt stof til læ­re­bo­gen ved at sør­ge for kam­pens ene­ste mål, da Ho­bro i går gæ­ste­de Sil­l­ke­borg og kun­ne ta­ge hjem med tre po­int for en sejr i ba­ga­gen.

Hjem­me­hol­det hav­de el­lers bol­den mest, men mang­le­de i fa­tal grad idéer i en præ­sta­tion, som ret be­set end ik­ke har en så be­ske­den plads som den bed­ste dan­ske ræk­ke.

Ho­bro var bed­re end hjem­me­hol­det og og­så tæt­test på at for­dob­le scor­in­gen mod slut­nin­gen af kam­pen. Ge­ne­relt var de sid­ste 45 mi­nut­ter dog præ­get af Ho­bros be­vidst­hed om, at en sejr med ret stor sand­syn­lig­hed vil­le sik­re end­nu en sæ­son i Su­per­liga­en. Omvendt fi k Sil­ke­borg ik­ke me­get op­mun­tring oven på den jom­fru­sejr, hol­det hen­te­de for­ri­ge we­e­kend i Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.