AaB skim­ter bron­ze eft er sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AABs RE­GE­REN­DE

dan­ske me­stre meld­te sig med sej­ren på 2- 1 over Ran­ders FC ind i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne.

De 5.670 til­sku­e­re på regn­vå­de Nord­jy­ske Are­na blev vid­ner til en un­der­hol­den­de før­ste halv­leg.

Selv­om det ska­des­pla­ge­de hjem­me­hold måt­te und­væ­re pro­fi ler som Ras­mus Würtz og Kasper Ris­gård, kom man ik­ke de­sto min­dre for­an 1- 0 i det 12. mi­nut, hvor Ken­neth Emil Pe­ter­sen eft er et hjør­ne­s­park score­de. Blot halvan­det mi­nut se­ne­re fi k Ran­ders bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet, da Mikael Is­hak ud­nyt­te­de en blot­tel­se i det alt for pas­sivt spil­len­de AaB- for­svar. Eft er­føl­gen­de bøl­ge­de spil­let frem og til­ba­ge . Men selv­om AaBs Thomas Ene­vold­sen og Ran­ders’ Vik­tor Lund­berg til­spil­le­de sig sto­re chan­cer, blev der ik­ke sco­ret yder­li­ge­re in­den pau­sen.

I an­den halv­leg faldt in­ten­si­te­ten. Må­ske var spil­ler­ne slid­te eft er tors­da­gens po­kal­kam­pe? Men til­sku­er­ne blev ik­ke snydt for en scor­ing. Den faldt eft er en ti­mes spil, da hjem­me­hol­dets ener­gi­ske midt­ba­ne­fl øj Thomas Ene­vold­sen ka­no­ne­re­de bol­den i net­ma­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.