Eff ek­ti­ve FCK vandt ’ New Firm’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EF­TER ET IN­TENST

der­by kun­ne FC Kø­ben­havn træk­ke sig fra ri­va­l­op­gø­ret med en 3- 1- sejr over Brønd­by.

Beg­ge hold hav­de chan­cer til fl ere mål i en un­der­hol­den­de aff ære for­an 31.223 til­sku­e­re, der så Ni­co­lai Jør­gen­sen med et ho­ved­støds­mål til 2- 1 di­stan­ce­re Brønd­by i en vel­spil­let kamp, hvor Thomas Dela­ney i over­ti­den sat­te trumf på.

Ari­el Nu­nez hav­de bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet tid­ligt i an­den halv­leg, men Brønd­by måt­te ta­ge tom­hæn­det fra Par­ken.

Før­ste halv­leg kun­ne et ska­des­pla­get Brønd­by væ­re fi nt til­freds med frem til et par mi­nut­ter før pau­se­fl øjtet. Vær­ter­ne ind­led­te med tungt pres og et skud på træ­vær­ket, men gæ­ster­ne red stormen af og ar­bej­de­de sig ind i kam­pen.

Så vil­le skæb­nens tun­ge iro­ni, at Amar­tey – som Brønd­by og­så for­søg­te at kø­be – blæ­ste FC Kø­ben­havn i front med en fl ug­ter fra di­stan­cen. En hård skæb­ne for gæ­ster­ne, der så an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger gå ud med et il­de­be­fi nden­de, og i den an­den en­de mis­brug­te ik­ke mindst Te­emu Puk­ki sto­re mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.