FCM bul­drer mod DM- gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC MIDTJYL­LAND GIK

i aft es på ba­nen vel vi­den­de, at FC Kø­ben­havn hav­de hen­tet tre po­int mod Brønd­by og så­le­des lag­de et pres på fø­rer­hol­det i Su­per­liga­en. Men Glen Rid­der­holms trop­per gik upå­vir­ket til op­ga­ven mod Es­b­jerg og vandt sik­kert med 3- 0.

I for­hold til sid­ste uges kamp mod Brønd­by hav­de FCM- træ­ne­ren den over­ra­skel­se i ær­met, at han hav­de valgt Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen i front i ste­det for målsco­re­ren i 1- 1- kam­pen mod Brønd­by, Martin Pu­sic. Og det vi­ste sig som en klog dis­po­si­tion fra Rid­ders­holm.

Dun­can score­de to gan­ge i før­ste halv­leg og var sam­men med den ny­bag­te far Jakob Poul­sen ba­nens bed­ste i de 67 mi­nut­ter, det tog an­gri­be­ren at kom­me op på ni sæ­sonscor­in­ger – og der­med kun væ­re et mål eft er sin hold­kam­me­rat Martin Pu­sic på top­sco­rer­li­sten.

FCM kun­ne og­så kom­me på tav­len uden skar­pe Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, og selv om Syl­ve­ster Ig­bo­un brænd­te et straff es­park be­gå­et mod Jim Lar­sen, blev det kort eft er 3- 0 ved Pet­ter An­der­s­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.