Hat­tri­ck- kon­gen Mes­si

Lio­nel Mes­si slog to hat­tri­ck- re­kor­der i Bar­ce­lo­nas stor­sejr over Rayo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LA LIGA, SPA­NI­EN Mål: 1- 0 L. Suárez ( 5.), 2- 0 Piqué ( 49), 3- 0, 4- 0 og 5- 0 L. Mes­si ( 56., 63., 68.), 5- 1 A. Bu­eno ( 81.), 6- 1 L. Suárez ( 90.) og­så pra­le med at væ­re den spil­ler, der har la­vet fl est hat­tri­ck for en spansk klub i al­le tur­ne­rin­ger. Her er det ble­vet til 32 af slagsen, hvil­ket er ét me­re end den af­dø­de At­hle­tic Bil­bao le­gen­de Tel­mo Zar­ra­o­nan­dia Mon­toya, bed­re kendt som Zar­ra.

Eu­ro­pæ­i­ske hat­tri­ck

Kri­ti­ke­re hæv­der, at der er man­ge let­te kam­pe i den span­ske liga, og det der­for er let­te­re at sco­re man­ge mål og der­med hat­tri­ck. Og med en dug­frisk 6- 1- sejr er det selv­føl­ge­lig ik­ke det bed­ste tids­punkt at ind­le­de den dis­kus­sion, men ik­ke de­sto min­dre kan Bar­ce­lo­nas hat­tri­ck­spe­ci­a­list og­så sco­re kas­ser mod an­dre eu­ro­pæ­i­ske klub­ber. Og det har han da og­så re­kor­der­ne, der be­vi­ser.

Mes­si er nem­lig den spil­ler, der har sco­ret fl est hat­tri­ck i Cham­pions Le­ague. He­le fem styk­ker er det ble­vet til si­den hans Cham­pions Le­ague- de­but i 2004. Han de­ler og­så re­kor­den for fl est hat­tri­ck i en en­kelt­stå­en­de Cham­pions Le­ague- tur­ne­ring med Ma­rio Götze og Lu­iz Adri­a­no. De har al­le la­vet to på en en­kelt sæ­son.

Ik­ke fær­dig

Der fi ndes me­re kon­tro­ver­si­el­le på­stan­de, end at gårs­da­gens hat­tri­ck næp­pe bli­ver det sid­ste. Og før­ste mu­lig­hed for at ud­byg­ge re­kor­den kom­mer al­le­re­de på lør­dag, hvor Mes­si og co. skal på be­søg hos det kri­se­ram­te op­ryk­ker­hold Ei­bar. Hol­det har tabt de se­ne­ste syv kam­pe i træk, så det vil­le ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis Spa­ni­ens fø­rer­hold le­ve­rer end­nu en snit­ter og hjæl­per Mes­si i re­kord­j­ag­ten.

Mes­si score­de si­ne sæ­son­træf­fe­re num­mer 39, 40 og 41, da han score­de hat­tri­ck mod Madrid- klub­ben Rayo Val­leca­no. Fo­to: Reu­ters Lio­nel Mes­si Cri­sti­a­no Ro­nal­do Tel­mo ’ Zar­ra’ Mon­toya Al­fredo Di Ste­fa­no Lio­nel Mes­si Tel­mo ’ Zar­ra’ Mon­toya Al­fredo Di Sté­fa­no Cri­sti­a­no Ro­nal­do

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.