Blue Fox bi­der fra sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LU­RER MIRAK­LET? Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk 5. KVART­FI­NA­LE

Gør he­dens snu ræ­ve det for tred­je gang?

To gan­ge i dansk is­ho­ck­eys play­of­f­hi­sto­rie er det sket, at et hold har figh­tet sig op fra 1- 3 i kam­pe og vun­det se­ri­en 4- 3. I beg­ge til­fæl­de var det Her­ning Blue Fox.

De gjor­de det i kvart­fi­na­len mod Hvi­d­ov­re i 2008 og i fi­na­len for tre år si­den mod Oden­se Bul­l­dogs. I Kvik Ho­ck­ey Are­na over­le­ve­de de Rung­sted Is­ho­ck­eys før­ste mat­ch­bold og re­du­ce­re­de til 2- 3 i se­ri­en med en klar 4- 1- sejr i går.

Og kan de føl­ge op med en ny sejr på i mor­gen i Saxo Bank Are­na og tvin­ge det fa­sci­ne­ren­de jysk/ sjæl­land­ske dra­ma ud i en sy­ven­de kamp, er vej­en ba­net for end­nu et lil­le Blue Fox- mira­kel.

» Spil­let fun­ge­re­de bed­re i dag end fre­dag. Vi af­slut­te­de bed­re og fulg­te bed­re op på re­tu­rer­ne, « si­ger Her­ning Blue Fox’ lands­holds­ba­ck Bjørn Ul­dall.

» Vi er klar over, at vi kom­mer un­der pres i en ud­solgt hal på tirs­dag ( i mor­gen, red.), men dén stem­ning kan vi og­så bru­ge, så jeg ser po­si­tivt på fort­sæt­tel­sen. Vi kom­mer til Rung­sted med selv­til­lid. «

Lands­hol­dets og Blue Fox’ man­ge­åri­ge læ­ge, Fre­de Jensen, dø­de fre­dag og blev min­det med ét mi­nuts stil­hed in­den kam­pen, og hjem­me­hol­det spil­le­de med sør­ge­bind.

Ud­nyt­te­de ik­ke chan­cer­ne

» Her­ning var bedst i dag, « kon­klu­de­rer Rung­steds ch­eftræ­ner, Per Hol­ten Møller.

» Vi hav­de vo­res chan­cer, men ud­nyt­te­de dem for dår­ligt. Det skal vi gø­re bed­re på tirs­dag ( i mor­gen, red.). Jeg er sik­ker på, at op­bak­nin­gen og den hek­se­ked­del, vi spil­ler i, løf­ter spil­ler­ne, så de gi­ver 100 pro­cent. «

Za­ne Ka­lem­ba holdt nul­let for­le­den i Saxo Bank Are­na, men midt i før­ste pe­ri­o­de blev der prik­ket hul på ham, da Kasper Degn score­de via in­der­si­den af må­l­man­dens skin­ne.

Af­gø­rel­sen faldt re­elt i an­den pe­ri­o­de, da Vi­ctor Ba­ck­man ud­nyt­te­de en dob­belt Rung­sted- ud­vis­ning og score­de til 3- 0.

I be­gyn­del­sen af an­den pe­ri­o­de blev Rung­sted- ba­ck­en Phil Paquet idømt mat­ch­straf for en spea­ring på Vi­ctor Ba­ck­man og står til én spil­le­dags ka­ran­tæ­ne.

HER­NING BLUE FOX - RUNG­STED IS­HO­CK­EY

Rung­sted fø­rer 3- 2 i se­ri­en

FRE­DE­RIKS­HAVN WHI­TE HAWKS - AAL­BORG PIRA­TES

Fre­de­riks­havn vi­de­re til se­mi­fi­na­len med sam­let 4- 1

SØN­DERJY­SKE - RØ­D­OV­RE MIGH­TY BULLS

Søn­derjy­ske vi­de­re til se­mi­fi­na­len med sam­let 4- 1

4- 1

4- 3

8- 0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.