Jysk kapløb om at bli­ve DM- vin­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Lør­dag var det tid til sy­ven­de run­de i årets før­ste ud­ga­ve af DM i Tips, og der­med er der blot tre uger til­ba­ge af kon­kur­ren­cen.

Og det lig­ger til at bli­ve en re­gu­lær gy­ser­af­slut­ning, for he­le fi re tip­pe­re de­ler nem­lig før­ste­plad­sen med 68 rig­ti­ge. For­re­st på grund af fl est ind­spil­le­de ge­vin­st­kro­ner fi nder vi Bjar­ne Juel Møller fra Kol­ding, mens de tre øv­ri­ge tip­pe­re på 68 rig­ti­ge og­så al­le er fra Jyl­land, hvor­for det alt­så lig­ner et jysk kapløb om at bli­ve dansk me­ster i tips.

Ugens kupon var i øv­rigt af den svæ­re slags. Ik­ke mindst Bir­m­ing­hams uaf­gjor­te re­sul­tat i Der­by snød man­ge, li­ge­som de fær­re­ste hav­de set, at Fle­etwood skul­le slå Sh­ef­fi eld Uni­ted trods ude­ba­ne.

Der­med var der slet in­gen, der ram­te de 13 rig­ti­ge tegn, og der­for er der trip­pel ja­ck­pot på næ­ste uges kupon.

Bir­m­ing­hams se­ne scor­ing gjor­de ondt på man­ge tip­pe­re. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.