2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør væ­re lagt op til mas­ser af mål i det­te op­gør. Jong Ajax skul­le få god of­fen­siv til­gang fra første­hol­det, så bå­de den su­veræ­ne top­sco­rer Ri­chairo Ziv­ko­vic og Lucas Andersen er med på hold­kor­tet, og så ser Jong Ajax- off en­si­ven gan­ske skræm­men­de ud. Man snit­ter næ­sten fi re mål pr. kamp, og mø­der et Al­me­re Ci­ty - hold, som ik­ke har det vil­de at spil­le for. De har nem­lig al­le­re­de vun­det en pe­ri­o­de og er der­for klar til play­off og kan spil­le frit, og oveni har de så den vig­ti­ge for­sva­rer Ce­es To­et i ka­ran­tæ­ne. Her for­sø­ges der­for med » over 3,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.