2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­les har få­et et hav af nye spil­le­re ind i lø­bet af vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, og man be­gyn­der at ane kon­tu­rer­ne til, at bund­hol­det skal red­de sig ved hjælp af en sær­de­les kom­pakt de­fen­siv. Hol­det har hen­tet syv po­int i de sid­ste seks kam­pe, hvor he­le fem af kam­pe­ne er endt med mak­si­malt et en­kelt mål. Godt nok mø­der man et Auxer­re- hold, der scorer pænt med mål på ude­ba­ne, men gæ­ster­ne har 120 mi­nut­ters po­kal­bold i be­ne­ne fra tors­da­gens tri­umf i Brest og kom­mer næp­pe stormen­de frem fra før­ste fl øjt.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.